Rejestr ciąż – na czym będzie polegał?

Rejestr ciąż – na czym będzie polegał?

Ostatecznie podjęta przez rządzących decyzja sprawiła, że w Polsce zaczyna funkcjonować tak zwany rejestr ciąż, a więc poszerzony system raportowania i zbierania informacji przez personel medyczny. Rozporządzenie określa istotne wymogi dla ciężarnych, warto w związku z tym zapoznać się z tym, co dokładnie kryje się po pojęciem rejestru ciąż i czy może być to dla kobiet problematyczne.

Rozporządzenie dotyczące rejestru ciąż?

Rozporządzenie, które rozszerzyło zbierane dane przez personel medyczny zostało podpisane 3 czerwca przez Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego. Ten katalog danych został zwiększony o alergię, grupę krwi i ciąże. Rządzący podkreślają, że nie jest to rejestr ciąż, ale jedynie poszerzenie tego systemu raportowania, który już istnieje i dostęp do danych będzie wyłącznie dla medyków. Jednocześnie podkreśla się, żę w ten sposób dojść ma do lepszego przekazywania danych do Systemu Informacji Medycznej i dzięki temu praca lekarzy stanie się łatwiejsza a obieg dokumentów medycznych nie będzie stanowił problemu.

Rejestr ciąż – co będzie oznaczał dla kobiet?

Podstawowa kwestia, na którą trzeba zwrócić uwagę to fakt, że rejestr będzie oznaczał, że nawet jeśli kobieta uda się do lekarza, który nie jest ginekologiem, to i tak będzie on miał dostęp do informacji czy kobieta znajduje się w ciąży. To zaś sprawia, że rozporządzenie budzi również wątpliwości u prawników. Rozporządzenie nie wyklucza bowiem, że dane zawarte w SIM mogą być udostępniane także prokuratorom i sądom.

Konstytucjonaliści podkreślają, że rozpoznanie ciąży nie powinno podlegać rejestracji jeśli nie będzie to bezpośrednio związane z korzystaniem ze świadczenia medycznego. W ten sposób bowiem może dochodzić do ograniczenia praw człowieka i dlatego powinno być to regulowane nie rozporządzeniem, ale ustawą.

To co wzbudza największe obawy jeśli chodzi o rejestr ciąż to sytuacja, w której będzie on wykorzystywany przeciwko tym kobietom, które chcą się decydować na przerwanie ciąży, również w sytuacji, gdy będą chciały to zrobić legalnie poza granicami Polski.

Czy rejestr ciąż może oznaczać odpowiedzialność karną?

To co warto wyraźnie podkreślić to fakt, że osoba w ciąży nie może być karana za przerwanie ciąży.. Kobieta ani nie może być pociągnięta do odpowiedzialności, ani też nie będzie mogła być zobowiązana do składania wyjaśnień w tej sprawie. Dlatego pod tym kątem kobiety nie powinny się niczego obawiać.

To co również podkreślają aborcyjne aktywistki to fakt, że personel medyczny często naciska na kobiety, albo sam czuje się zobowiązany do informowania organów państwowych. Nie ma jednak ku temu podstaw prawnych, ponieważ nie istnieje dla personelu medycznego obowiązek informowania prokuratora czy policji. Zapisy kodeksu karnego zakładają natomiast, że do odpowiedzialności mogą być pociągnięte wyłącznie osoby, które przerywają ciąże za zgodą kobiety. Dotyczy ich kara pozbawienia wolności do lat 3.

Natomiast to co budzi jeszcze obawy jeśli chodzi o rejestr ciąż to fakt, że gromadzenie danych zdrowotnych od prywatnych osób jest ryzykowne. Władza gromadząca takie dane może wykorzystywać to przeciwko obywatelom i to niezależnie od tego czego dane dotyczą, czy będzie to kwestia chorób psychicznych, przyjmowanych leków czy właśnie ciąży. Dlatego nie powinno być sytuacji, w której takie dane są gromadzone, ponieważ buduje to ryzyko, że dojdzie do ich wykorzystywania w niewłaściwy sposób.

Rejestr ciąż – wątpliwości, które nie zostały rozwijane

Mówiąc więc o rejestrze ciąż możemy zauważyć, że jest to temat budzący obecnie spore zainteresowanie, ale wiele wątpliwości, które go dotyczą nie zostaje rozstrzygniętych. W ten sposób nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić jak sytuacja z rejestrem ciąż będzie wyglądała w rzeczywistości, jak będzie wykorzystywany i czy faktycznie pacjentki mają się czego obawiać. Trzeba być natomiast świadomym tego, że zawsze gromadzenie danych o obywatelach powinno budzić ostrożność, ponieważ nigdy nie wiadomo ostatecznie jak takie dane będą wykorzystywane.

Czytaj także: | Poród ze znieczuleniem czy bez – poznaj wady i zalety