Krew pępowinowa: czy warto ją przechowywać?

Krew pępowinowa: czy warto ją przechowywać?

Krew pępowinowa, bogata w komórki macierzyste, ma potencjał do leczenia wielu ciężkich chorób. Jej pobranie jest prostym i bezpiecznym procesem, który nie stanowi ryzyka dla matki ani dziecka. Jednak decyzja o przechowywaniu krwi pępowinowej zależy od indywidualnej oceny rodziców i powinna być podjęta po zrozumieniu wszystkich zalet i ograniczeń.

Krew pępowinowa – co to jest?

Krew pępowinowa to krew, która pozostaje w sznurze pępowinowym i łożysku po urodzeniu dziecka. Jest ona bogata w komórki macierzyste, które mają potencjał do leczenia wielu ciężkich chorób. Jeżeli krew pępowinowa nie zostanie pobrana podczas porodu, zostaje ona zutylizowana razem z łożyskiem i pępowiną.

Głównym celem pobierania krwi pępowinowej jest uzyskanie z niej komórek macierzystych. Są to niewyspecjalizowane komórki, które mają duży potencjał do dzielenia się. Potrafią się zróżnicować i przekształcić w wyspecjalizowane komórki innych tkanek. Dzięki tym właściwościom mogą zastąpić uszkodzone komórki i wyleczyć wiele chorób.

Krew pępowinowa – na jakie choroby się ją stosuje?

Komórki macierzyste zawarte w krwi pępowinowej są wykorzystywane w leczeniu wielu zagrażających życiu chorób. Są one niezwykle cenne, ponieważ mają zdolność do różnicowania się w różne typy komórek, co pozwala na zastąpienie uszkodzonych lub niedziałających komórek w organizmie. Jednym z najważniejszych zastosowań krwi pępowinowej jest leczenie różnych form białaczki, które są rodzajem nowotworu krwi. Komórki macierzyste z krwi pępowinowej mogą zastąpić uszkodzone komórki krwi, co pozwala na skuteczne leczenie tej choroby.

Innym ważnym zastosowaniem jest leczenie chłoniaków, które są nowotworami układu limfatycznego. Komórki macierzyste mogą pomóc w regeneracji układu limfatycznego, co jest kluczowe dla skutecznego leczenia chłoniaków. Krew pępowinowa jest również wykorzystywana w leczeniu anemii sierpowatej, która jest genetyczną chorobą krwi. Komórki macierzyste mogą zastąpić uszkodzone czerwone krwinki, co pozwala na skuteczne leczenie tej choroby.

Inne choroby, które mogą być leczone za pomocą krwi pępowinowej, to anemia aplastyczna, talasemie, różne formy niedoborów odporności oraz zaburzenia metaboliczne. Naukowcy uważają, że komórki macierzyste są przyszłością medycyny regeneracyjnej. Obecnie prowadzone są badania nad ich zastosowaniem w leczeniu chorób sercowo-naczyniowych, cukrzycy, chorób neurodegeneracyjnych, spektrum autyzmu oraz gojenia ran. Wszystko to pokazuje, jak szerokie zastosowanie ma krew pępowinowa w medycynie. Jednakże, warto pamiętać, że mimo ogromnego potencjału, nie wszystkie zastosowania są obecnie w pełni potwierdzone i nadal wymagają dalszych badań.

Krew pępowinowa – jak wygląda pobranie?

Pobranie krwi pępowinowej to prosty i bezpieczny proces, który trwa około 10 minut. Wykonuje się go najczęściej po urodzeniu dziecka, przecięciu pępowiny i urodzeniu łożyska. Położna lub lekarz wkłuwa się do pępowiny i pobiera od 40 ml do 90 ml krwi pępowinowej. Po pobraniu materiał jest transportowany do laboratorium, badany i zamrażany w temperaturze –196 stopni.

Czy warto zabezpieczać krew pępowinową?

Decyzja o przechowywaniu krwi pępowinowej zależy od indywidualnej oceny rodziców. Wraz z rozwojem medycyny i nowymi sposobami użycia komórek macierzystych rośnie zainteresowanie zabezpieczaniem krwi pępowinowej. Jednak warto pamiętać, że krwi pępowinowej nie wykorzystuje się tak często, jak nam się wydaje. Ponadto, podczas porodu mogą wystąpić komplikacje, które uniemożliwią pobranie odpowiedniej ilości krwi pępowinowej.

Gdzie jest przechowywana krew pępowinowa?

Krew pępowinową przechowuje się w laboratorium wybranego banku krwi pępowinowej – publicznego lub komercyjnego. W teorii komórki macierzyste przechowywane są do momentu, aż zajdzie potrzeba ich użycia. Jednak według niektórych badań nie wiadomo, czy krew pępowinowa do celów przeszczepu autologicznego może być przechowywana dłużej niż 15 lat.

Kto może skorzystać z krwi pępowinowej?

Jeśli przechowujesz krew pępowinową w komercyjnym banku, ze swoich komórek macierzystych możesz skorzystać w każdej chwili. Gdy oddajesz krew pępowinową do publicznego banku, tracisz do niej prawa. Z materiału w publicznym banku może skorzystać każdy potrzebujący przeszczepu. Pobranie i przechowywanie krwi pępowinowej w publicznym banku jest bezpłatne. W bankach komercyjnych cena zależy od rodzaju deponowanego materiału i długości jego przechowywania.

Krew pępowinowa a szpik kostny

Krew pępowinowa i szpik kostny są dwoma głównymi źródłami komórek macierzystych, które są wykorzystywane w medycynie regeneracyjnej i transplantologii. Oba źródła mają swoje unikalne zalety i ograniczenia.

Krew pępowinowa jest łatwa do pobrania i nie wiąże się z żadnym ryzykiem ani dla matki, ani dla dziecka. Proces pobierania jest szybki i bezbolesny, a krew jest natychmiast gotowa do wykorzystania. Ponadto, krew pępowinowa ma o połowę mniejsze ryzyko odrzucenia przeszczepu, co ułatwia znalezienie zgodnego dawcy. Jednakże, krew pępowinową można pobrać tylko raz w życiu, a jej zdolność do namnażania jest większa w porównaniu do komórek macierzystych ze szpiku kostnego.

Z kolei szpik kostny jest tradycyjnym źródłem komórek macierzystych i może być pobrany od każdego zgodnego dawcy. Proces pobierania szpiku kostnego jest jednak bardziej inwazyjny, wymaga hospitalizacji i znieczulenia ogólnego. Ponadto, przed przeszczepem trzeba znaleźć odpowiedniego dawcy, uzyskać jego zgodę i pobrać komórki macierzyste, co wydłuża czas oczekiwania. W przypadku komórek macierzystych z krwi obwodowej, proces jest bezbolesny, ale wymaga podawania zastrzyków z czynnikiem wzrostu przez kilka dni przed pobraniem. Ostatecznie, wybór między krwią pępowinową a szpikiem kostnym zależy od wielu czynników, w tym od specyfiki choroby, stanu zdrowia pacjenta, dostępności dawców i innych czynników klinicznych.