Prawa przysługujące kobietom w ciąży

Prawa przysługujące kobietom w ciąży

Ciąża to czas w którym każda kobieta powinna zadbać o siebie i o dziecko, które nosi pod sercem. Wiele Pań mimo ciąży nadal chce pozostawać aktywnych zawodowo. Jeśli ciąża przebiega prawidłowo, a praca jest lekka, to nie powinno być ku temu przeciwwskazań. Ważne jest jednak zapewnienie odpowiednich warunków pracy i harmonogramu, który pozwoli na komfortową pracę niezagrażającą zdrowiu i kondycji przyszłej mamy. Zasady na jakich kobieta w ciąży może pracować regulowane są przez Kodeks Pracy, a zapisy te powinna znać zarówno każda kobieta starająca się o dziecko jak i odpowiedzialni pracodawcy. Sprawdź prawa przysługujące kobietom w ciąży.

Prawa i przywileje dla ciężarnej kobiety

Kontynuowanie pracy przez kobiety ciężarne ma nie tylko zwykle pozytywny wpływ na ich samopoczucie, ale także jest dobrze widziane przez pracodawcę. Natychmiastowe przejście na zwolnienie i siedzenie samej w domu, może przyczynić się do pogorszenia samopoczucia, a nawet depresji, dlatego jeśli są ku temu sprzyjające okoliczności, to warto kontynuować pracę zawodową. Kobiecie w ciąży przysługują określone prawa i przywileje, które mają ochronić ją na miejscu pracy przed nieuzasadnionym zwolnieniem, pozbawianiem pensji itp.

Czytaj także: Jakie są pierwsze objawy ciąży?

Kobiety w ciąży nie mogą wykonywać niektórych niebezpiecznych i wymagających wysiłku prac, takich jak np. dźwiganie (dopuszczalne jest przenoszenie maksymalnie 3 kg w pracy stałej i 5 kg przy pracy dorywczej). Niewskazane jest także przebywanie w pomieszczeniach o podwyższonej i obniżonej temperaturze, poddanie się wpływowi substancji chemicznych i biologicznych oraz bycie pod wpływem silnych pól elektromagnetycznych. Jeśli z racji na te czynniki trzeba przenieść kobietę na inne miejsce pracy, gdzie będzie mniej zarabiała, należy jej się tzw. dodatek wyrównawczy. Prawa przysługujące kobietom w ciąży:

      • W trakcie ciąży można kontynuować pracę przy komputerze. Może one trwać do 8 godzin, gdzie na każdą godzinę pracy przysługuje 10 minut przerwy.
      • Kobieta w ciąży nie może pracować w trakcie nocy, w niedziele i święta oraz po godzinach. Dniówka może trwać maksymalnie 8 godzin.
      • Nie można oddelegować kobiety w ciąży do pracy poza stałym miejscem wykonywania przez nią obowiązków służbowych, chyba że sama wyrazi na to zgodę

Prawa przysługujące kobietom w ciąży

Czytaj także: samopoczucie przed porodem

Kiedy powiedzieć pracodawcy o ciąży?

To kiedy warto powiedzieć pracodawcy o ciąży uzależnione jest od rodzaju posiadanej umowy. W przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony warto powiedzieć pracodawcy o ciąży od razu po uzyskaniu zaświadczenia lekarskiego. Dzięki temu zatrudniona kobieta będzie chroniona na miejscu pracy już od dnia stwierdzenia ciąży. Kobiety w stanie błogosławionym nie można zwolnić. W przypadku umów o pracę na czas określony lub na okres próbny pracodawca, który dowie się o ciąży może kobietę zwolnić. Dlatego dobrze jest poczekać co najmniej do 3. miesiąca ciąży i wówczas przedstawić zaświadczenie lekarskie. Po 3. miesiącu ciąży każda umowa o pracę musi być automatycznie przedłużona do dnia porodu. Takie przedłużenie następuje z mocy prawnej i nie trzeba do tego podpisywać kolejnej umowy.

Czytaj także: Program ciąża Plus , Badanie KTG , Badanie GBS oraz  Trądzik w ciąży